Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Anaokulu; çocuklarımızın ilk defa okul kavramıyla tanıştıkları, yönergelere dayanan bir öğrenme ortamını deneyimledikleri, ailelerinden ayrılıp yaşıtlarıyla ve başka yetişkinlerle paylaşımda bulundukları, kişisel becerilerini geliştirdikleri, sınırlarını, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedip sergileyebildikleri sosyal bir öğrenme ve gelişme ortamıdır.

Bu yaş aralığı çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak değişim ve gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemlerden biridir. Bu alanlardaki gelişimsel özellikleri deneyimleme şekli ve hızı da elbette her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre değişmektedir. Öğrencilerimiz, akranlarının ve öğretmenlerinin yakın ilgi ve yönlendirmesiyle kademeli olarak kendine yeten, sorumluluk sahibi ve özgün bireylere dönüşme yolunda önemli adımlar atarlar.

Gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Rehberlik Birimimiz, çocuğun sahip olduğu dönemin yaş özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür. Bu dönemde gelişimi destekleme amaçlı yapılan tüm müdahaleler çocuklarımızın ileriki dönem yaşam deneyimlerini kolaylaştırmakla birlikte, köklerini çocukluktan aldığı bu edinimler, yaşam boyu gelişimlerine eşlik eder. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerimizin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çalışma planları düzenlenir. Öğrencilerimizin temel yaşam becerilerinin desteklenmesi, gelişim dönemlerine ait ihtiyaçlarının daha iyi bir şekilde anlaşılması için, okulumuzda öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik psikoeğitim çalışmaları düzenlenir.

Rehberlik Biriminde Hangi Hizmetler Sunulmaktadır?

Öğrencilerimizin; 

Bireysel özelliklerinin farkına varmaları ve yeterliliklerini geliştirmeleri,

Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri,

Duygularını tanımaları, ortama uygun şekilde ifade etmeleri ve duygularını düzenleme becerisi edinmeleri,

Kendi sınırlarını korumaları ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri,

Sorun çözme ve etkin iletişim becerileri edinmeleri,

Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri, başkalarıyla saygılı ve nitelikli ilişkiler kurmaları,

Bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme sürecinde aktif rol almaları,

Otonomi (özerklik) kazanmaları ve sorumluluk almaları,

İlkokula hazırlık becerilerini geliştirmeleri için onlara destek oluyoruz.

Öğrencilerimizin bireysel değerlendirmesi; öğretmenlerinden alınan öykü, aile görüşmelerinden alınan öykü ve çocuğun Rehberlik Birimimiz tarafından oluşturulan gözlemleri ve çocukla bireysel görüşmelerle, ihtiyaç halinde gerekli envanterler ve testler aracılığıyla bir bütün olarak ele alınır. Çocuğun klinik bir tablo oluşturması halinde, " Çocuk Psikiyatri’ye” ve alanın diğer uzmanlarına yönlendirme yapılır.

Rehberlik birimimiz çalışmalarını, aile desteği ve iş birliğinin önemine inanarak bu hedefler doğrultusunda yürütür. Çocuğun gelişiminin desteklenmesi amacıyla öğrenciyle doğrudan veya dolaylı etkileşimi olan herkesin iş birliği esas alınmaktadır. Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri gerçekleştirmenin yanı sıra sizlerin gelişimsel, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda veli psikoeğitim seminerleri düzenlenir. Öğrencilerimiz, sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve akademik destek ve çeşitli rehberlik etkinlikleriyle ilkokula hazır bir şekilde bir sonraki eğitim basamağına geçerler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ne Değildir?

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, bireye tek yönlü olarak doğrudan yapılan bir yardım değildir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, bireyin sadece duygusal süreçleriyle ilgilenmez.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, sadece ‘sorunlu’ öğrencilere verilen bir yardım değildir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, ailelere ve çocuklara okulda terapi uygulamaz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, bireyin yapamadıklarını onun adına yapmak değildir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi bir poliklinik birimi, psikolojik danışman bir doktor değildir. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, problemi ortadan kaldırmaz problemin çözümünde izlenecek yollara farkındalık oluşturur.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, yargılama ve ceza verme merkezi değildir.