Eğitime Bakış Açımız

Alim Okulları, yenilikçi yaklaşımıyla dünya eğitim trendlerini an be an takip etmektedir. Okulumuz, her çocuğun özel olduğunu ve bu nedenle farklı eğitim gereksinimlerine sahip olduğunu kabul eder. Tek bir eğitim modeli uygulayarak bu çeşitliliğe yanıt verilemeyeceğini düşünerek, farklı pedagojik yaklaşımları sentezleyerek her çocuğa özel bir eğitim sunmayı tercih eder.

Waldorf, Orman Pedagojisi, Decroly, Freinet, Reggio Emilia, Montessori gibi farklı pedagojik yaklaşımların kuram ve uygulamalarını bir araya getirerek eklektik bir çalışma şekliyle Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun proje tabanlı ve deneyimsel bir eğitim sunar. Bu yaklaşım, çocukların öğrenme tarzlarına ve ihtiyaçlarına daha iyi uyarlanmasını sağlar.

Alim Okulları'nda, eğitim sürecinde toplumsal duyarlılık, kültürel dayanaklar ve yaşamsal temel prensipler hiçbir şekilde göz ardı edilmez. Böylece öğrencilere sadece akademik bilgiler değil, aynı zamanda etik ve sosyal değerler de kazandırılır.