Branş Derslerimiz

Okulumuzda Yaz Eğitim kampı dahil genel anlamda verilen branşlardır. 
 • Orman Pedagojisi
 • İngilizce Dil Eğitimi
 • İslami Değerler 
 • Yaratıcı Drama
 • Judo ve Fizikî Etkinlikler
 • Orff/ Ritim 
 • Güzel Sanatlar
 • Mindfulness/Farkındalık Çalışmaları
 • Akıl Zekâ Oyunları
 • Doğa-Kültür-Bilişim Gezileri (Tiyatro, Müze)
 • Bahçe Çalışmaları
 • Kitap Okuma- Masal/Hikâye Saati 
 • Atölye Etkinlikleri (Seramik, Halı ve Kilim Dokuma, Sabun Yapımı, Takı Tasarım, Renkli Kimya, Meraklı Mucitler, Nakış İşleme, Mutfak Etkinlikleri…)

Bu Dersler Neden Gerekli?

DİL EĞİTİMİ; Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem dil öğrenmek için oldukça önemlidir. Çocuğun beyindeki algılama gücü çok aktiftir.  Bu aktiflik sayesinde dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. 0-6 yaş arasında dil öğrenen çocukların ileriki yaşamlarında başka dilleri daha kolay öğrendiği araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

ORFF/RİTİM; Her seviyede ve yetenekteki çocukların yaratıcılık ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirir. Orff dersi alan çocukların, beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol tarafını birlikte kullanmaları daha hızlı olur. Çocukların el-göz koordinasyonunu, odaklanmasını geliştirir. Çocukların yaratma, üretme, özgüven geliştirmesine olanak sağlar. Çocukların bedensel yeteneklerini geliştirme, mutlu olmasını sağlama, olumlu bir kişilik geliştirerek kendisini kontrol etmesine yardımcı olur. 

GÜZEL SANATLAR; Çocukların duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çalışmalardır. Çocuklar, sanatsal yetenekle dünyaya gelmekte, çevrenin etkisi ile yeteneklerini geliştirme imkânı elde etmekte veya sınırlandırılabilmektedir. Sanat eğitimi çocukların üretkenlikleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

YARATICI DRAMA; Her çocuk bir şeyler üretme gücüne sahiptir ve drama çocukların yaratıcılığını üst düzeyde geliştirmektedir. Çocukların bağımsız düşünme yeteneklerini, iş birliği içerisinde çalışabilmesini, empati becerisini geliştirmektedir. Çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesine (aktif olmasına) olanak sağlar.  Çocukların farkındalığını ve iletişim becerilerini geliştirir. Kısacası çocukların çok yönlü gelişmesi için tüm imkânları sağlar.

AKIL-ZEKÂ OYUNLARI; Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Çocuğun bütün alanlardaki davranışlarını-becerilerini üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Çocuğun bireysel beceriler geliştirmesine olanak tanımaktadır. Çocuğa, metabilişsel düşünme yeteneği kazandırmaktadır.

MİNDFULNESS/FARKINDALIK ÇALIŞMALARI; Batıda mindfulness akımını başlatan Jon Kabat-Zinn mindfulness'i şöyle tanımlar: "Mindfulness içinde bulunulan mevcut anda, yargısız olarak, dikkatimizi vermemizden doğan farkındalık halidir". Yapılan araştırmalar gösteriyor ki mindfulness çocuklarda dikkati arttırmada, gerginlik anlarında sakinleşmelerinde ve karar verme mekanizmaların gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Gün ortasında zihni dinlendirmek için öğle uykusundan çok daha iyi bir alternatif olarak bilinir. 

ORMAN GÜNÜ; Fıtri olarak insanoğlu doğadan edindikleri tecrübeleri hayatına yansıtır ve bu gelişimin en sağlıklı sürecidir. Doğa ile bağı güçlü olan okul öncesi çağdaki çocukların, önlerindeki hayatın bir çok evresinde başarıyı yakaladıkları, mutluluğu ve huzuru önemsedikleri akademik araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

JUDO & FİZİKÎ ETKİNLİKLER: Judo, tüm dünyanın en çok tercih edilen dövüş sporlarındandır. Güç, dayanıklılık, istek, sabır ve taktik gerektirir. Judo yapan her bir birey kendisine birtakım şeyler katar, ufkunu genişletir. Faydalar fiziksel olduğu kadar sosyal ve psikolojik tabanlıdır. Küçük yaşta verilen bu eğitimin en temel kazanımı yukarıda belirtilen kazanımların bir refleks haline dönüşmesidir. 

BAHÇE ÇALIŞMALARI; Çocukların yaparak, yaşayarak ve en önemlisi hissederek öğrenmesine olanak tanıyan çalışmalardır. Çocukların kendilerinin tasarlayarak oluşturduğu, okul sahası içerisinde yer alan ve üzerinde çeşitli ürünlerin yetiştirildiği, planlı programlı bahçe tarımı faaliyetleridir.

ATÖLYE ETKİNLİKLERİ; Çocukların yaparak, yaşayarak, hissederek öğrenmesine olanak tanıyan etkinlik çalışmalarıdır. Çocukların bir şeyler üretme yeteneklerini geliştirir.

DOĞA-KÜLTÜR-BİLİŞİM GEZİLERİ; Doğa, bilişim ve kültürel geziler çocukları günlük eğitim ortamların dışına çıkartarak, alternatif eğitim imkânı sunar. Çocuklar yeni olguları alanda ve kendi ortamında tanımlayarak ufuklarını geliştirirler. Dünya insanı olma yolunda geziler vazgeçilmez bir araçtır.